Vervolgcursus

Cursusinformatie

Vervolgcursus na de beginnerscursus

 

 

Docent Jaap Kerner gaat uit van Berry 4-kaart, hetgeen aansluit op wat in de beginnerscursus geleerd is.

Hij zal tevens ook aandacht besteden aan het 5-kaart-hoog-systeem, omdat men dat in de praktijk regelmatig tegen zal komen.

 

Jaap Kerner zal in eerste instantie een vlugge herhaling doen van datgene wat de cursisten al zouden moeten weten en hij zal er voor zorgdragen dat de cursisten aan het eind van de cursus alle kennis (kunnen) hebben om op redelijk niveau mee te kunnen doen in de drives van de vereniging.

 

De cursisten zullen veel thuis moeten oefenen en met name op internet via Berry's Westra's BIC-site hun bekwaamheden uitproberen.

De cursisten dienen de deeltjes 1 en 2 van Berry's leerboekjes tot hun beschikking te hebben.

 

 

Belangstellenden kunnen contact opnemen met het emailadres: secretaris@nrc-meerbridge.nl waarna ze verder zullen worden geïnformeerd.

 

Er is ook nog plaats, zowel op de woensdagavond als de donderdagavond, voor personen die de bridgebeginselen al machtig zijn en die in competitieverband willen bridgen.

Ook zij kunnen contact opnemen met het vermelde emailadres van de secretaris.

 

(c) 2015 NRC-Meerbridge

webmaster Hans Roelofs

Webmaster@nrc-meerbridge.nl