Cursussen

Cursusinformatie

START BRIDGECURSUS VOOR BEGINNERS BIJ NRC MEERBRIDGE.

 

De bridgevereniging NRC Meerbridge bestaat sinds 29 maart 2000 en is aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond.

 

De vereniging speelt in De Jeugd van Gisteren,

Beemsterstraat 4 in Hoofddorp.

Momenteel wordt de elke week gespeeld op donderdagavond.

 

De gezelligheid en gemoedelijkheid staan voorop,

waarbij zoveel mogelijk met de belangen

van de leden rekening wordt gehouden.

 

Ons motto is:

bridgen is een ontspannende inspanning en een inspannende ontspanning.

 

NRC Meerbridge heeft het plan opgevat om een bridgecursus

te organiseren voor die personen die het bridgen willen leren

en later in verenigingsverband willen uitoefenen.

 

Voor een eventueel te plannen cursus kunnen mensen die bridgen willen leren zich kenbaar maken bij het secretariaat. Zodra er dan voldoende belangstelling is zal er een cursus georganiseerd worden.

 

De vereniging zal dan een speciale competitie opstarten

voor de beginners die na afronding van de cursus lid zijn geworden.

De kosten bedragen € 75 (excl. materiaal)

 

Belangstellenden kunnen contact opnemen met het emailadres: secretaris@nrc-meerbridge.nl waarna ze verder zullen worden geïnformeerd.

 

Er is ook nog plaats voor personen die de bridgebeginselen al machtig zijn en die in competitieverband willen bridgen.

Ook zij kunnen contact opnemen met het vermelde emailadres van de secretaris.

 

(c) 2015 NRC-Meerbridge

webmaster Hans Roelofs

Webmaster@nrc-meerbridge.nl